11/07 - Thứ Bảy Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/10/2020 12:03:01 PM
32 Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời; 33 còn ai chối Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

jesus.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I (năm II)  Is 6, 1-8

 

Tôi là người có đôi môi nhơ uế,

thế mà tôi đã thấy tận mắt Đức Vua, Chúa các đạo binh.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

1 Năm vua Ôzias băng hà, tôi thấy Chúa hiện ra ngự trên ngai cao thẳm;

tà áo Ngài phủ trọn đền thờ.

2 Các sêraphim đứng chầu bên Ngài, mỗi vị có sáu cánh:

hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.

3 Các vị ấy tung hô đối đáp:

“Thánh, Thánh, Thánh, Chúa các đạo binh là Đấng Thánh;

toàn thể trái đất đầy vinh quang Chúa”.

4 Tiếng tung hô làm rung chuyển các thanh ngang khung cửa,

và đền thờ tỏa đầy khói. 5Và tôi nói:

“Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là người có cặp môi ô uế,

và tôi sống giữa dân có môi miệng ô uế,

thế mà mắt tôi đã nhìn thấy Đức Vua, Chúa các đạo binh”.

6 Một trong các sêraphim bay về phía tôi,

trên tay có một hòn than hồng mà ngài đã dùng kẹp gắp từ bàn thờ,

7 ngài chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này chạm vào môi ngươi,

lỗi ngươi được tẩy sạch, tội ngươi được tha thứ”.

8 Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán:

“Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?”

Tôi liền thưa: “Này con đây, xin hãy sai con”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 (Đ. 1a)

 

Đ. Chúa hiển trị, Ngài trang phục lộng lẫy.

 

1ab Chúa hiển trị, Ngài trang phục lộng lẫy,

mặc cẩm bào và thắt đai dũng lực. Đ.

 

1c   Ngài củng cố địa cầu, địa cầu không lay chuyển.

2Ngai báu Ngài kiên vững tự ngàn xưa,

Ngài hiện hữu từ muôn thuở.   Đ.

 

5Huấn lệnh Ngài thực đáng cậy tin,

lạy Chúa, cung điện Ngài rạng ngời thánh thiện

suốt chuỗi ngày dài. Đ.

 

Alleluia 1Pr 4, 14

 

Alleluia, alleluia. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô thì phúc cho anh em, vì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 10, 24-33

 

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

24 Chúa Giêsu nói với các tông đồ:

“Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ.

25 Môn đệ được như thầy, tôi tớ được như chủ là đủ rồi.

Nếu họ gọi chủ nhà là Bêelzêbul thì huống chi là người nhà của ngài!

26 Các con đừng sợ người đời, vì không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ;

và không có gì giấu kín mà không được biết đến.

27 Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng;

và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

28 Các con đừng sợ những kẻ tiêu diệt được thân xác

mà không thể giết được linh hồn;

nhưng các con hãy sợ Đấng

có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn trong hỏa ngục.

29 Hai chim sẻ không bán được một đồng tiền đó sao?

Thế mà không một con nào rơi xuống đất

mà Cha các con không biết đến.

30 Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi.

31 Vậy các con đừng sợ; các con còn đáng giá hơn chim sẻ nhiều.

32 Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời,

Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời;

33 còn ai chối Thầy trước mặt người đời,

Thầy sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên I

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang