10/11 Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ bắt buộc

11/9/2020 10:54:49 AM
19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Mt16_13-19.jpg

Ca nhập lễ

 

Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế,

và mở kho tàng của Chúa cho người,

để cho người được sung mãn muôn ơn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông Ðồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin nhận lời thánh giáo hoàng Lê-ô nguyện giúp cầu thay mà cho Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Hc 39,6-11

 

Người ấy sẽ dư đầy trí thông minh.

 

Bài trích sách Huấn ca.

 

6Nếu ai đẹp lòng Đức Chúa cao cả,

người ấy sẽ dư đầy trí thông minh,

ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề,

dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa.

7Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình

sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu.

8Người ấy sẽ làm sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ,

sẽ tự hào về luật giao ước của Thiên Chúa.

9Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh,

trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng,

hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ

và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ.

10Muôn dân sẽ truyền tụng Đức Khôn Ngoan của người ấy,

và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen.

11Nếu người ấy sống lâu,

sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác,

và sẽ thoả lòng khi an giấc ngàn thu.

 

Đáp ca Tv 36,3-4.5-6.30-31 (Đ. c.30a)

 

Đ.Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan.

 

3Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

4Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

 

5Hãy ký thác đường đời cho Chúa,

tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

6Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,

công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

 

30Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,

và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

31Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,

bước chân đi không hề lảo đảo.

 

Tung hô Tin Mừng Mc 1,17

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 16,13-19

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận và sáng soi Hội Thánh, để khắp nơi, nhờ có Chúa hướng dẫn, đoàn chiên Chúa tăng trưởng không ngừng, và các mục tử hằng làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con,

 

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ thánh Giáo Hoàng Leo để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của (các) ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ 1 Ga 10,11

 

Người mục tử nhân lành

hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin lấy tình thương mà hướng dẫn để nhờ quyền năng Chúa, Hội Thánh được hoàn toàn tự do và gìn giữ niềm tin mãi vẹn tuyền. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang