10/10 Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

10/9/2021 4:54:18 PM
Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Mc10_17-30.jpg

Ca nhập lễ Tv 129,3-4

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ?

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ,

lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy, Chúng con cầu xin ...

Bài đọc 1 Kn 7,7-11

Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan.

Bài trích sách Khôn ngoan.

7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.

Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.

8Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng

còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.

Tôi coi của cải chẳng là gì

so với Đức Khôn Ngoan.

9Đối với tôi, trân châu bảo ngọc

chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,

vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan,

cũng chỉ là cát bụi,

và bạc, so với Đức Khôn Ngoan,

cũng kể như bùn đất.

10Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan

hơn sức khoẻ và sắc đẹp,

đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng,

vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan

chẳng bao giờ tàn lụi.

11Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan,

mọi sự tốt lành đã đến với tôi.

Nhờ tay Đức Khôn Ngoan,

của cải quá nhiều không đếm xuể.

Đáp ca Tv 89,12-13.14-15.16-17 (Đ. c.14)

Đ.Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,

để ngày ngày được hớn hở vui ca.

12Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,

ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

13Lạy Chúa, xin trở lại ! Ngài đợi đến bao giờ ?

Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.

Đ.Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,

để ngày ngày được hớn hở vui ca.

14Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,

để ngày ngày được hớn hở vui ca.

15Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,

bù lại những tháng năm

Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.

Đ.Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,

để ngày ngày được hớn hở vui ca.

16Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa

được thấy công trình Ngài thực hiện,

và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.

17Xin cho chúng con được vui hưởng

lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.

Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,

xin củng cố việc tay chúng con làm.

Đ.Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,

để ngày ngày được hớn hở vui ca.

Bài đọc 2 Hr 4,12-13

Lời Thiên Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

12 Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 10,17-30

Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 18 Đức Giê-su đáp : “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin ...

Lời Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! ...

Ca hiệp lễ Tv 33,11

Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời ...

Lên đầu trang