10/08 - Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo, Lễ kính

8/9/2020 12:12:36 PM
24 Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. 25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

wheat.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng chính vì được tình yêu Chúa nung nấu, thánh phó tế Lô-ren-xô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin cho dân Chúa biết thực hành những điều người dạy và noi gương người mà yêu mến Chúa và anh em. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I 2Cr 9, 6-10

 

Thiên Chúa yêu thương ai cho cách vui lòng.

 

Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô

 

Anh em thân mến,

6Ai gieo ít, thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều.

7Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải do buồn rầu,

hoặc vì miễn cưỡng; vì Thiên Chúa yêu thương ai cho cách vui lòng.

8Hơn nữa, Thiên Chúa có quyền cho anh em dư tràn mọi ân phúc,

để anh em luôn được đầy đủ trong tất cả mọi sự

và được dư dật để làm các việc phúc đức,

9như đã chép: “Người rộng tay bố thí cho kẻ nghèo,

đức công chính của người sẽ tồn tại muôn đời”.

10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để làm của ăn,

cũng sẽ cung cấp dư đầy hạt giống cho anh em,

và sẽ làm tăng trưởng hoa quả sự công chính của anh em.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (Đ. 5a)

 

Đ. Phúc thay người biết xót thương và cho vay.

 

1 Phúc thay người kính sợ Chúa.

người hết lòng mộ mến huấn lệnh Ngài.

2 Con cái họ sẽ hùng cường trên mặt đất,

dòng dõi kẻ lòng ngay được Chúa chúc lành.Đ.

 

5 Phúc thay người biết xót thương và cho vay,

biết sắp đặt mọi sự cho phải lẽ.

6 Người ấy sẽ chẳng nao núng bao giờ.Đ.

 

7 Họ không khiếp sợ phải nghe tin dữ,

  nhưng vững lòng cậy trông vào Chúa.

8 Lòng kiên vững, họ không kinh hãi

cho dẫu khi đối mặt quân thù.Đ.

 

9 Biết chia sẻ cho kẻ khó nghèo;

đức công chính của người tồn tại muôn đời,

uy lực người vinh hiển giương cao.  Đ.

 

Alleluia  Ga 8, 12

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi, sẽ có ánh sáng ban sự sống. Alleluia.

 

Tin Mừng Ga 12, 24-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

24 Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con:

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi,

thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi,

thì sẽ sinh nhiều bông hạt.

25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất,

và ai ghét sự sống mình ở đời này,

thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

26 Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu,

thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó.

Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa nhân từ xin chấp nhận của lễ chúng con vui mừng dâng lên Chúa trong ngày lễ kính thánh Lô-ren-xô. Xin cho của lễ này giúp chúng con đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Ðức Ki-tô, máu của thánh Lô-ren-xô tử đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, trong ngày kính thánh Lô-ren-xô, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh lễ nuôi dưỡng chúng con. Xin cho mầu nhiệm này giúp chúng con ngày càng thấm nhuần ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang