10/07 - Thứ sáu Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/9/2020 11:10:07 AM
19 Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì vào giờ đó các con sẽ được ban cho biết phải nói gì. 20 Vì không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con. 21 Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền chí đến cùng sẽ được cứu độ.

Mt10_16-23.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I  Os 14, 2-10

 

Chúng con sẽ không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra là Thần linh của chúng con.

 

Bài trích sách tiên tri Ôsê

 

Chúa phán:

2   “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi,

vì ngươi đã ngã quỵ trong tội ác.

3   Các ngươi hãy mang theo mình lời quyết tâm mà trở về với Chúa;

các ngươi hãy thưa cùng Ngài:

Xin bỏ qua mọi tội ác, và chấp nhận việc lành,

và lời ngợi khen miệng lưỡi chúng con dâng lên Ngài.

4   Assyria sẽ không cứu nổi chúng con;

chúng con sẽ không còn dựa vào chiến mã,

không còn gọi sản phẩm tay chúng con tạo ra là

“Thần linh của chúng tôi”,

vì nơi Ngài kẻ mồ côi cũng nhận được lòng thương xót”.

5   “Ta sẽ chữa lành sự bất trung của chúng,

Ta sẵn lòng yêu thương chúng, vì Ta không còn giận chúng.

6   Ta sẽ như sương mai cho Israel,

nó sẽ trổ hoa như cây huệ và đâm rễ sâu như cây rừng Libăng.

7   Nhánh của nó sẽ tỏa  rộng, vẻ rực rỡ của nó giống như cây ô liu,

hương thơm của nó giống như núi Libăng.

8   Những người ngồi dưới bóng của Ta sẽ trở về, sẽ canh tác lúa mì,

và trổ hoa như vườn nho; nó sẽ nổi tiếng như rượu Libăng.

9   Hỡi Ephraim, Ta có liên quan gì với các ngẫu tượng không?

Này Ta đang nhậm lời và nhìn đến nó.

Ta như cây bách xanh tươi, nhờ Ta ngươi mới kết trái.

10 Ai là bậc khôn ngoan, hãy hiểu các điều này,

ai là kẻ sáng suốt, hãy biết các việc đó!

Vì đường lối của Chúa thật ngay thẳng.

Người công chính sẽ bước đi trên đó, còn kẻ gian ác sẽ té nhào”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17 (Đ. 17b)

 

Đ. Miệng con loan truyền lời ca khen Chúa.

 

3   Lạy Thiên Chúa,

nguyện thương con theo lượng từ bi Chúa

xóa tội con theo lòng thương xót hải hà.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội con phạm xin Ngài thanh tẩy.Đ.

 

8 Này Chúa yêu thích tâm hồn chân thật,

tận đáy lòng con, Ngài tỏ bày lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo rảy nước trên con

thì con được sạch,

xin rửa con, thì con sẽ nên trắng hơn tuyết.   Đ.

 

12   Lạy Thiên Chúa,

xin tạo cho con quả tim trong sạch,

và canh tân tinh thần cương nghị trong lòng con.

13   Xin đừng xua đuổi con khỏi tôn nhan Chúa,

chớ rút khỏi con thần khí của Ngài. Đ.

 

14   Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ,

với tinh thần quảng đại, xin Chúa đỡ nâng con.

17   Lạy Chúa, xin mở môi con

để miệng con loan truyền lời ca khen Chúa.  Đ.

 

Alleluia   Ga 16, 13a; 14, 26d

 

Alleluia, alleluia. Khi Thần khí sự thật đến, Ngài sẽ dẫn đưa các con đến sự thật toàn vẹn, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 10, 16-23

 

Không phải chính các con nói, mà là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

16 Chúa Giêsu nói với các tông đồ:

“Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng;

vậy, các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 Các con hãy coi chừng người đời; họ sẽ nộp các con cho công nghị,

sẽ đánh đòn các con nơi hội đường;

18 các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy,

để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.

19 Nhưng khi người ta nộp các con,

các con chớ lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì,

vì vào giờ đó các con sẽ được ban cho biết phải nói gì.

20 Vì không phải chính các con nói,

nhưng là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con.

21 Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết,

cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

22 Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ,

nhưng ai bền chí đến cùng sẽ được cứu độ.

23 Khi người ta bắt bớ các con trong thành này,

hãy trốn sang thành khác; vì quả thật Thầy bảo cho các con:

Các con sẽ không đi hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang