10 ''huyền thoại'' Công giáo

6/6/2013 7:00:48 PM
Khi tôi quyết định liệt kê danh sách này, tôi nghĩ về cách thay đổi, ngay cả trong 10 năm qua. Nếu tôi liệt kê danh sách này từ 10 năm trước, có thể bao gồm:

catholic.jpg

– Người Công giáo tôn kính Đức Maria.

– Người Công giáo tin người không Công giáo sẽ sa hỏa ngục.

– Người Công giáo tin giáo hoàng không phạm tội.

– Luyện ngục không là một điều trong giáo lý Công giáo.

– Người Công giáo được dạy đọc Kinh thánh.

– Và những điều khác…

 

Nhưng không có điều nào trên đây xảy ra ngày nay. Đó là vì kiến thức của người hiện đại về Kitô giáo nói chung, và về Công giáo nói riêng, kém hơn 10 năm trước. Nghĩa là những người hiện đại “đời” hơn trong suy nghĩ của họ, do đó có các huyền thoại.

 

10 “huyền thoại” hiện đại của Công giáo là:

 

1. Đức tin Công giáo bị “kẹt” trong quá khứ và cần được “nâng cấp” để vướn tới thế giới hiện đại

 

Nếu vậy thì chúng ta cũng nên coi sự phát triển quan trọng trong các giáo phái Tin Lành đã đi xuống con đường này – Episcopalians, ELCA Lutherans,... Nhưng, đó là đối lập, họ đang mau chóng mất số tín đồ. Vả lại, sự thật luôn thu hút và bất biến.

 

2. Đức tin Công giáo và khoa học không tương hợp

 

Một sự sai lầm nghiêm trọng! Giáo sĩ và giáo dân đã đẩy khoa học đi xa, không giữ nó lại. Có nhiều khoa học gia Công giáo là những người khai sinh các ngành chuyên môn của họ: Khoa khoáng chất, hóa học hiện đại, đại số hiện đại, lý thuyết nguyên tử, thiên văn học, và nhiều khoa khác...

 

3. Giáo hội Công giáo ủng hộ sự nhập cư đối với mọi người vì họ biết đa số dân nhập cư đến từ các nước Công giáo, và các giám mục cần tiền của họ

 

Thứ nhất, vấn đề nhập cư không có tâm lý hợp với các giám mục Hoa Kỳ. Thứ nhì, đây là sự xa rời thực tế – sự công bằng đối với cả hai phía của biên giới Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ không tha thứ cho người sai luật hoặc vi phạm luật nhân quyền của bất kỳ ai. Làm sao tác dụng trong chính sách chính trị cụ thể đối với chúng ta để có thể tưởng tượng ra?

 

4. Giáo hội Công giáo chống tình dục

 

Thực ra Giáo hội Công giáo ủng hộ giới tính (pro-sex), khi tình dục dành cho các mục đích riêng và giữa nam nữ kết hôn với nhau. Tình dục có thể kỳ diệu và tốt đẹp. Thật vậy, tình dục có thể được thánh hóa, không có vẻ “chống” chi cả!

 

5. Giáo hội Công giáo không cho phép phá thai và ngừa thai

 

Điều này xuất phát từ những người coi Giáo hội Công giáo chỉ theo nghĩa “quyền hành” (như họ định nghĩa). Như vậy, họ không thể tin rằng các lý lẽ luân lý về đối lập các vấn đề này có ý nghĩa, hơn nữa họ đòi hỏi mọi thứ về việc làm cho Công giáo hơn. Không, điều đó thực sự về việc thực hành những điều đúng đắn.

 

6. Giáo hội khuyến khích chống đồng tính

 

Khi không chấp nhận bất cứ cách động thái tội lỗi nào ở bất kỳ ai, không có chứng cớ nào về tính xác thực của huyền thoại này. Số 2358 trong Giáo lý Công giáo trả lời về vấn đề này: “Những người nam và nữ có xu hướng đồng tính chỉ là số ít. Họ không chọn tình trạng đồng tính; đối với đa số những người đồng tính thì đó là nỗi khổ. Họ phải được chấp nhận với sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, và sự nhạy cảm. Mọi dấu hiệu kỳ thị đều phải tránh. Những người này được mời gọi để hoàn tất Ý Chúa trong cuộc đời họ, nếu họ là Kitô hữu, để kết hợp những khó khăn mà họ phải chịu với sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thập giá”.

 

7. Người Công giáo không nghĩ về mình

 

Ý tưởng cơ bản là chúng ta không nên dựa vào quyền hành bề ngoài. Hơn nữa, chúng ta cần tạo sự thật cho chính mình. Không, chúng ta không được tạo ra sự thật như vậy. Điều đó ngài phạm vi của chúng ta. Nhưng chúng ta cần tích cực cố gắng tìm kiếm sự thật. Có một đức tin trưởng thành nghĩa là chúng ta phải biết điều đó, nhưng chúng ta luôn phải kiểm tra và cân nhắc – như Thánh Phaolô nói: “Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5:21-22).

 

8. Sự độc thân tạo sự bê bối ở các linh mục

 

Nếu vậy thì chúng ta nên coi tỷ lệ thấp của việc lạm dụng ở những thừa tác viên không độc thân (non-celibate ministers). Không, điều đó có thể cao ở những giáo sĩ khác. Làm sao hôn nhân giải quyết vấn đề tâm lý trong việc muốn lạm dụng trẻ em?

 

9. Nhiều linh mục suy đồi và/hoặc ấu dâm

 

Con số này chiếm 4% số linh mục có thể dính líu tới việc lạm dụng tình dục trẻ em – vậy là vẫn quá cao! Tuy nhiên, chính các linh mục không hoàn toàn là những “thú săn mồi” (predators) hoặc người suy đồi (perverts). Bằng cách so sánh, tỷ lệ số giáo viên lạm dụng tình dục trẻ em có thể là 5% hoặc hơn. Không có cách biện hộ cho các linh mục nếu họ làm điều sai trái.

 

10. Giáo hội Công giáo chống phụ nữ và ghét kết hôn

 

Huyền thoại này có nguyên nhân sâu xa. Chắc chắn có những con người trong lịch sử Giáo hội, có thể họ ghét kết hôn (misogynistic), nhưng chính Giáo hội chưa bao giờ như vậy. Thật vậy, người bảo vệ ngày nay về quyền cơ bản của phụ nữ là Giáo hội Công giáo.

 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ MarysAggies.blogspot.com)

Lên đầu trang