09/08 - Chúa Nhật Tuần 19 Mùa Thường Niên

8/8/2020 9:22:54 AM
Ông Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu.30 Nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm nên ông kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu con”.31 Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông va nói: Nggười hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”.32 Khi họ đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.33 Những người ở trong thuyền đến bái lạy Người và nói: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Mt14_22-33.jpg

Ca nhập lễ Tv 73,20.19.22.23

 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

đừng mãi mãi bỏ rơi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

Lạy Thiên Chúa,

xin đứng lên biện hộ cho Ngài.

Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I 1V 19, 9a. 11-13a

 

Hãy đứng trên núi trước nhan Chúa.

 

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất

 

Trong những ngày ấy,

 

9aông Êlia đến Hôreb, núi của Thiên Chúa,

ông trú ngụ trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông.

11 Chúa nói với ông: “Hãy ra đứng trên núi trước nhan Chúa”.

Và này Chúa đi qua.

Có một trận cuồng phong thổi mạnh xé núi non

và xô vỡ đá tảng trước mặt Chúa;

nhưng Chúa không ở trong cuồng phong.

Sau trận cuồng phong là động đất;

Chúa cũng không ở trong cơn động đất.

12 Sau cơn động đất là lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa.

Sau lửa là tiếng gió hiu hiu.

13a   Vừa nghe thấy, ông Êlia lấy áo choàng che mặt lại,

rồi đi ra đứng ở cửa hang.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (Đ. 8)

 

Đ.  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lượng từ bi Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.

 

9ab   Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

đó chính là lời chúc bình an

cho dân Ngài, cho các thánh nhân.

10 Ơn cứu độ của Chúa thật gần những ai kính sợ Chúa,

và đất nước chúng ta sẽ tràn ngập vinh quang.  Đ.

 

11 Lòng từ bi và chân lý nay hội ngộ,

công lý và hòa bình đã giao duyên.

12 Chân lý mọc lên từ mặt đất,

công lý nhìn xuống tự trời cao.   Đ.

 

13 Vì Chúa sẽ tặng ban phước lộc,

và mặt đất sẽ trổ sinh hoa trái.

14 Công lý mở đường trước nhan Chúa,

và đi sau theo bước chân Ngài.   Đ.

 

Bài đọc II  Rm 9, 1-5

 

Tôi đã ao ước bị loại vì phần rỗi của anh em.

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

1   Trong Đức Kitô, tôi xin nói thật, tôi không nói dối,

và trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi

2   là tôi rất đỗi buồn phiền và lòng tôi đau đớn luôn.

3   Chính tôi đã từng muốn bị loại khỏi Đức Kitô vì anh em tôi,

là những người cùng huyết thống với tôi về phần xác.

4   Họ là người Israel, được nhận ơn làm nghĩa tử,

vinh quang, giao ước, lề luật, việc phụng tự và lời hứa;

5   các tổ phụ là của họ,

và bởi các ngài, Đức Kitô được sinh ra về phần xác:

Người là Thiên Chúa vượt trên hết mọi sự.

Chúc tụng Người đến muôn đời. Amen.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia  Tv 129, 5

 

Alleluia, alleluia. Con trông cậy vào Chúa, con trông cậy ở lời Ngài. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 14, 22-33

 

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

22 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ

xuống thuyền qua bờ bên kia trước,

trong lúc Người giải tán dân chúng.

23 Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình.

Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình.

24 Còn thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm,

bị sóng đánh lắc lư vì ngược gió.

25 Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông.

26 Thấy Người đi trên mặt biển, các môn đệ hoảng sợ thốt lên: “Ma kìa”

và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.

27 Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông:

“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”.

28 Ông Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy,

xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”.

29 Người phán: “Hãy đến”.

Ông Phêrô xuống khỏi thuyền

bước đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu.

30 Nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm nên ông kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu con”.

31 Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông va nói:

“Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”.

32 Khi họ đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.

33 Những người ở trong thuyền đến bái lạy Người và nói:

“Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.

 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ

 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang