09/07 - Thứ năm Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/8/2020 11:13:05 AM
7 Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. 8 Hãy chữa lành người bệnh, khiến kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch, và xua đuổi ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.

Mt10_7-15.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Os 11, 1-4. 8c-9

 

Tim Ta thổn thức trong Ta.

 

Bài trích sách tiên tri Ôsê

 

Chúa phán thế này:

1   Khi Israel còn là đứa bé, Ta đã yêu thương nó,

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập.

2   Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng lánh xa mặt Ta,

chúng hiến tế cho thần Baal, chúng dâng hy lễ cho các ngẫu tượng.

3   Chính Ta đã tập Ephraim bước đi, đã bồng chúng trên cánh tay,

thế mà chúng không biết Ta đã chăm sóc chúng.

4   Bằng dây nhân ái, bằng nghĩa yêu thương, Ta đã lôi kéo chúng;

Ta đã đối xử với chúng, như người nựng con thơ,

Ta cúi xuống trên nó, để đút cho nó ăn.

8c Tim Ta thổn thức trong Ta, lòng thương xót của Ta cháy bừng.

9   Ta sẽ không để mình nổi cơn thịnh nộ,

Ta sẽ không quay lại tiêu diệt Ephraim,

vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm,

ở giữa ngươi Ta là Đấng Thánh,

Ta sẽ không đến trong cơn giận dữ.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 79, 2ac+3b. 15-16 (Đ. 4b)

 

Đ.   Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa,

để chúng con được cứu độ.

 

2ac  Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe,

lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện.

3b   Xin biểu lộ quyền lực của Chúa,

và xin đến cứu độ chúng con. Đ.

 

15   Lạy Chúa các đạo binh, xin ngoảnh lại;

từ trời cao, xin đoái nhìn, và thăm nom vườn nho này.

16 Xin bảo vệ vườn nho tay Chúa vun trồng,

và con người mà Ngài ban sức mạnh.  Đ.

 

Alleluia Mc 1, 15

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Nước Trời đã gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 10, 7-15

 

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

7   Chúa Giêsu nói với các tông đồ:

“Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến.

8   Hãy chữa lành người bệnh, khiến kẻ chết sống lại,

cho người phong được sạch, và xua đuổi ma quỷ.

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.

9   Các con đừng mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng,

10 đi đường, các con đừng mang bị, đừng mang hai áo,

đừng mang giầy dép và gậy gộc; vì thợ đáng được nuôi ăn.

11 Khi các con vào bất cứ thành hay làng nào,

hãy hỏi thăm ở nơi đó ai là người xứng đáng

thì ở lại nơi ấy cho tới lúc ra đi.

12 Vào nhà nào, các con hãy chào họ;

13 nếu nhà ấy xứng đáng, bình an của các con sẽ đến trên nhà ấy;

nhưng nếu nhà ấy không xứng đáng,

bình an của các con sẽ trở về với các con.

14 Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con

hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại.

15 Quả thật, Thầy nói với các con: Trong ngày phán xét,

đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang