08/08 - Thánh Đa-minh, linh mục, Lễ nhớ

8/7/2020 11:52:27 AM
19 Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” 20 Chúa Giêsu bảo các ông: “Vì các con yếu lòng tin! Quả thật Thầy bảo các con: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, các con khiến núi này: “Hãy rời khỏi đây mà sang kia!”, lập tức nó rời đi, và chẳng có gì các con không làm được”.

Matthew17_14-20.jpg

Ca nhập lễ Tv 69,2.6

 

Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

Ngài là Đấng phù trợ,

là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I (năm II)  Hb 1, 12 – 2, 4

 

Người công chính sẽ sống nhờ trung tín.

 

Bài trích sách tiên tri Habacuc

 

1,12 Lạy Chúa, chớ thì từ ban đầu

Ngài chẳng phải là Thiên Chúa của con,

Đấng Thánh của con,

Đấng không bao giờ chết sao?

Lạy Chúa là Đá Tảng của con,

Ngài đã đặt dân Canđê lên để xét xử;

và đã làm cho dân đó nên mạnh mẽ để sửa phạt.

13 Mắt Ngài tinh sạch, không nhìn xem điều ác

Ngài không thể chịu đựng sự bất chính.

sao Ngài nhìn xuống kẻ làm điều bất chính mà cứ lặng thinh

đang khi nó xâu xé người chính trực hơn nó?

14 Chúa đối xử với con người như cá biển,

như loài bò sát không kẻ đứng đầu.

15 Kẻ làm điều bất chính thả câu bắt mọi người,

quăng chài kéo họ lại

để thu gom tất cả vào lưới của nó,

và nó hân hoan nhảy mừng về chuyện đó.

16 Do đó, nó cúng tế cho chài,

dâng hy lễ cho lưới,

vì nhờ những thứ ấy khẩu phần của nó nên dồi dào

và thức ăn của nó thành béo bổ.

17 Vì vậy nó sẽ mãi vung gươm,

giết hại các dân không thương xót.

2,1Tôi sẽ đứng ở chòi canh của tôi,

đứng yên trên vọng gác,

tôi chờ xem Chúa dạy tôi thế nào,

và trả lời ra sao điều tôi than vãn?

2   Bấy giờ Chúa đáp lại tôi rằng:

“Hãy chép thị kiến,

hãy khắc vào bảng

để người qua lại đọc được dễ dàng.

3   Vì thị kiến còn đợi thời ấn định,

nó mong đạt tới đích và không lừa dối ai.

Nó có chậm trễ, hãy chờ đợi nó,

vì điều phải đến sẽ đến, không trì hoãn đâu.

4   Đây kẻ bạc nhược chẳng có tâm hồn ngay thẳng,

còn người công chính sẽ sống tín trung”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 9, 8-9. 10-11. 12-13 (Đ. 11b)

 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

 

8 Chúa hiển trị muôn đời

và lập tòa xét xử,

9 Chúa công minh xét xử địa cầu

và công bình xét xử muôn dân. Đ.

 

10   Chúa là chỗ dung thân cho người bị áp bức,

là nơi nương náu lúc gian truân ngặt nghèo.

11   Người nhận biết thánh danh sẽ cậy trông vào Chúa,

vì lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Đ.

 

12   Hãy đàn ca kính Chúa, Đấng ngự tại Sion,

hãy loan truyền giữa muôn dân công việc của Chúa.

13   Vì khi đòi nợ máu, Chúa nhớ tới họ,

và không quên tiếng kêu van của những kẻ nghèo hèn.   Đ.

 

Alleluia x. 2Tm 1, 10

 

Alleluia, alleluia. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt sự chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ sự sống. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 17, 14-20

 

Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, chẳng có gì các con không làm được.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

14 Khi ấy, có một người đến quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu

15 và thưa: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi

vì nó mắc chứng kinh phong rất trầm trọng;

nó thường nhảy vào lửa và hay nhào xuống nước.

16 Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài,

nhưng các ông không chữa được”. 17

Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và gian tà!

Ta phải ở với các ngươi đến khi nào?

Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa?

Hãy đem nó lại đây cho Ta”.

18 Chúa Giêsu quát mắng quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa bé

và đứa bé được chữa lành từ giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu:

“Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?”

20 Chúa Giêsu bảo các ông: “Vì các con yếu lòng tin!

Quả thật Thầy bảo các con: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải,

các con khiến núi này: “Hãy rời khỏi đây mà sang kia!”,

lập tức nó rời đi,

và chẳng có gì các con không làm được”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Kn 16,20

 

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,

bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

và mọi hương vị ngọt ngào.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang