08/07 - Thứ tư Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/7/2020 11:27:13 AM
5 Chúa Giêsu sai Mười Hai người này đi và truyền lệnh cho các ông: “Các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành của người xứ Samaria. 6 Các con hãy đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã. 7 Và dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã gần đến”.

12.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Os 10, 1-3. 7-8. 12

 

Đây là thời tìm kiếm Chúa.

 

Bài trích sách tiên tri Ôsê

 

1 Israel vốn là một cây nho xanh tốt, lắm hoa nhiều quả.

Nhưng quả càng sum sê, nó càng dựng thêm tế đàn.

Đất càng phì nhiêu, chúng càng thêm tượng thần lộng lẫy.

2 Lòng chúng thật tráo trở, giờ đây chúng sẽ đền tội.

Ngài sẽ lật đổ tế đàn của chúng, sẽ đập nát tượng thần của chúng.

3 Bây giờ hẳn chúng sẽ nói:

“Chúng ta không có vua, vì chúng ta không sợ Chúa,

nhưng vua có thể làm gì được cho chúng ta?”

7 Samaria đến ngày tàn, vua của nó giống như cọng rơm trên mặt nước.

8 Những cao đàn bất chính, đó là tội của Israel sẽ bị phá hủy.

Gai góc sẽ leo đầy bàn thờ. Chúng sẽ nói cùng núi non:

“Phủ lấp chúng tôi đi!”, sẽ bảo cùng đồi nổng:

“Đổ ập trên chúng tôi đi!”

12 Các ngươi hãy gieo trong đức công chính,

hãy gặt theo lượng đức ái, hãy khai khẩn đất bỏ hoang.

Đây là thời tìm kiếm Chúa,

cho tới khi Ngài đến làm mưa đức công chính trên các ngươi.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca   Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7 (Đ. 4b)

 

Đ. Hãy tìm thánh nhan Chúa luôn mãi.

 

Hoặc: Alleluia.

 

2 Hãy đàn ca xướng hát mừng Chúa

và suy gẫm mọi kỳ công của Ngài.

3 Hãy tự hào nơi danh thánh Chúa,

lòng kẻ tìm Chúa hãy mừng vui. Đ.

 

4 Hãy tìm Chúa và uy lực của Ngài,

hãy tìm thánh nhan Ngài luôn mãi.

5 Hãy nhớ lại kỳ công Chúa đã làm,

những việc lạ lùng và phán quyết Ngài công bố. Đ.

 

6 Hỡi dòng dõi Abraham, tôi tớ Chúa,

hỡi con cháu Giacob, những kẻ Ngài tuyển chọn.

7 Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Ngài xét xử toàn cõi địa cầu. Đ.

 

Alleluia Mc 1, 15

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Nước Trời đã gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 10, 1-7

 

Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

1 Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ,

ban cho các ông quyền năng trên các thần ô uế,

để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh tật đau yếu.

2 Đây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô,

rồi đến Anrê em ông, Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông,

3 Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thuế,

Giacôbê con của Alphê và Tađêô,

4 Simon người Cananêô và Giuđa Iscariôt là kẻ nộp Người.

5 Chúa Giêsu sai Mười Hai người này đi và truyền lệnh cho các ông:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại

và đừng vào thành của người xứ Samaria.

6 Các con hãy đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã.

7 Và dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã gần đến”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang