07/08 - Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

8/6/2020 2:16:43 PM
24 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. 25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai dám mất mạng sống mình vì Thầy, sẽ tìm lại được. 26 Vì nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?

Mt16_24-28.jpg

Ca nhập lễ Tv 69,2.6

 

Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

Ngài là Đấng phù trợ,

là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Nh 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

 

 Khốn cho thành vấy máu.

 

Bài trích sách tiên tri Nahum

 

2,1 Kìa trên các núi có bước chân của người đưa tin vui,

của người loan báo hòa bình.

Hỡi Giuđa, hãy cử hành lễ hội,

hãy thực thi những lời khấn nguyện.

Vì Bêlial sẽ không còn qua lại nơi ngươi nữa:

nó đã hoàn toàn bị hủy diệt.

3 Vì Chúa sẽ phục hưng sự huy hoàng của Giacob,

cũng như sự huy hoàng của Israel,

bởi quân cướp bóc đã tàn phá chúng,

đã hủy hoại các mầm non của chúng.

3,1 Khốn cho thành vấy máu,

đâu đâu cũng dối gian, cũng đầy của cưỡng đoạt!

Ngươi không ngừng ăn trộm ăn cướp.

2 Kìa tiếng roi quất, tiếng bánh xe lăn,

ngựa hí, xe phóng nhanh, quân kỵ binh xông đến,

3 gươm lấp lánh, giáo sáng ngời,

nhiều người bị giết, kẻ chết chất đống, tử thi vô vàn,

người ta giẫm đạp trên xác chết.

6 Ta sẽ vứt đồ gớm ghiếc lên mình ngươi,

làm nhục ngươi, bêu xấu ngươi.

7 Bấy giờ, ai thấy ngươi, cũng lùi xa ngươi và nói:

“Ninivê bị phá hủy rồi!

Ai nào khóc thương nó? Ta tìm đâu ra người ủi an ngươi?”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Đnl 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (Đ. 39c)

 

Đ.  Ta sẽ giết chết và làm cho sống.

 

35cd Ngày hủy diệt đã gần

và vận hạn chúng đang vội đến.

36ab Chúa sẽ xét xử dân Chúa

và xót thương các tôi tớ của Ngài. Đ.

 

39abcd Giờ đây hãy xem, chỉ có mình Ta hiện hữu,

và không có Chúa nào khác ngoài Ta.

Ta sẽ giết chết và làm cho sống,

Ta sẽ đả thương và lại chữa lành.Đ.

 

41Khi Ta mài gươm sáng như chớp

và nắm quyền xét xử trong tay,

Ta sẽ báo oán những kẻ thù nghịch

và trừng phạt những kẻ ghen ghét Ta. Đ.

 

Alleluia Mt 5, 10

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 16, 24-28

 

Người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

24  Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ chính mình

và vác thập giá mình mà theo Thầy.

25  Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất;

còn ai dám mất mạng sống mình vì Thầy, sẽ tìm lại được.

26  Vì nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình,

thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?

27  Vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người,

cùng với các Thiên thần của Người,

và bấy giờ Người sẽ trả cho ai nấy tùy theo việc họ làm.

28  Quả thật, Thầy nói với các con:

“Trong số những kẻ đang đứng đây,

có những kẻ sẽ không nếm sự chết

trước khi thấy Con Người đến trong Nước Người”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Kn 16,20

 

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,

bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

và mọi hương vị ngọt ngào.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang