07/07 - Thứ ba Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/6/2020 11:39:42 AM
36 Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương xót, vì họ vất vưởng bơ vơ như những con chiên không có người chăn. 37 Bấy giờ Người nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít,38 vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

thogat.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Os 8, 4-7. 11-13

 

Chúng gieo gió, thì sẽ gặt bão.

 

Bài trích sách tiên tri Ôsê

 

Chúa phán thế này:

4       Chúng tôn người làm vua mà chẳng do Ta,

chúng tôn người làm thủ lãnh mà Ta không hay biết,

bạc vàng của chúng, chúng đem đúc thành ngẫu tượng,

để chuốc lấy họa diệt vong.

5       Hỡi Samaria, con bê của ngươi đã bị quẳng đi,

Ta đùng đùng nổi giận với chúng.

Cho đến bao giờ chúng không thể được thanh tẩy?

6       Con bê của Samaria là sản phẩm của Israel,

một nghệ nhân đã làm ra nó, nó đâu phải là Thiên Chúa.

Vì vậy nó sẽ thành mảnh vụn.

7       Chúng gieo gió thì gặt bão.

Vì cây lúa không trổ bông, nên có gieo giống cũng chẳng có bột.

Mà dù có bột, kẻ ngoại bang cũng sẽ ăn hết.

11     Khi Ephraim dựng nhiều tế đàn để cầu ơn xá tội,

thì các tế đàn chỉ là dịp tội cho nó mà thôi.

12     Ta đã viết cho nó rất nhiều luật lệ,

nó lại coi như chuyện chẳng liên can. 

13     Chúng thích dâng hy lễ, chúng hiến tế thịt rồi ăn,

nhưng Chúa không đoái nhận.

Giờ đây Ngài sẽ nhớ đến lỗi lầm của chúng, và sẽ hỏi tội chúng:

Chúng sẽ phải trở lại Ai Cập.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca       Tv 113B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (Đ. 9a)

 

Đ. Nhà Israel, hãy trông cậy vào Chúa.

 

Hoặc: Alleluia.

  

3     Thiên Chúa chúng ta ngự trên trời,

Ngài đã làm mọi sự Ngài muốn.

4     Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

là công trình của bàn tay con người.     Đ.

 

5       Chúng có miệng mà không nói được,

có mắt mà không thấy.

6     Chúng có tai mà chẳng nghe chi,

có mũi mà không biết ngửi.         Đ.

 

7     Chúng có tay mà không sờ được,

có chân mà chẳng bước đi;

8     những kẻ làm ra và tin tưởng vào chúng,

cũng sẽ giống như chúng vậy.     Đ.

 

9     Nhà Israel, hãy trông cậy vào Chúa:

Ngài là sức độ trì là khiên che chở.

10   Nhà Aaron, hãy trông cậy Chúa:

Ngài là sức độ trì là khiên che chở.       Đ.

 

Alleluia    Ga 10, 14

 

Alleluia, alleluia. Chúa phán: Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên Tôi, và các chiên Tôi biết Tôi. Alleluia.

 

Tin Mừng      Mt 9, 32-38

 

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

32     người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám.

33     Khi quỷ đã bị trục xuất thì người câm nói được.

Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói:

“Chưa bao giờ thấy như thế trong Israel”.

34     Nhưng người pharisêu nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

35     Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc,

giảng dạy trong các hội đường, loan báo Tin Mừng Nước Trời,

và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau.

36     Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương xót,

vì họ vất vưởng bơ vơ như những con chiên không có người chăn.

37     Bấy giờ Người nói với các môn đệ:

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít,

38     vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang