06/08 - Chúa Hiển Dung, Lễ kính

8/5/2020 9:29:33 AM
...có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. 6 Nghe vậy, các môn đệ ngã sấp mặt xuống, và hết sức sợ hãi. 7 Chúa Giêsu đến gần, chạm đến các ông và bảo: Hãy trỗi dậy, đừng sợ”.

HienDung_1.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan hiển vinh người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

 Bài đọc I  Đn 7, 9-10. 13-14

 

Áo của Ngài trắng như tuyết.

 

Bài trích sách tiên tri Đaniel

 

9 Tôi chăm chú nhìn cho đến lúc các ngai được đặt ra,

và vị Bô Lão an tọa.

Áo của Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như len tinh tuyền.

Ngai của Ngài là những ngọn lửa,

các bánh xe của ngai cũng là lửa cháy đỏ.

10  Một con sông lửa chảy ra từ trước mặt Ngài,

ngàn ngàn kẻ phụng sự Ngài, muôn muôn kẻ đứng chầu Ngài.

Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.

13  Tôi chăm chú nhìn trong một thị kiến ban đêm,

này có ai như Con Người ngự giá mây trời mà đến,

tiến lại gần và được đưa tới trình diện với vị Bô Lão.

14  Người được trao ban quyền bính, danh dự và vương quyền;

và mọi dân, mọi nước mọi ngôn ngữ đều phục vụ Người:

Quyền bính của Người là quyền bính vĩnh cửu, sẽ không bị tước mất,

vương quyền của Người sẽ không suy tàn.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 96, 1-2. 5-6. 9 (Đ. 1a+9a)

 

Đ.  Chúa hiển trị,

Ngài là Chúa, là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

 

1 Chúa hiển trị, trái đất hãy reo mừng,

muôn hải đảo, hãy hân hoan.

2  Mây mù và bóng tối bao quanh Ngài,

công bình và chính trực là bệ kê ngai báu.  Đ.

 

5  Núi non chảy tan như sáp trước nhan Chúa, Chúa cả địa cầu.

6  Các tầng trời loan truyền đức công minh Chúa,

mọi dân tộc sẽ thấy vinh quang Ngài.  Đ.

 

9  Vì Ngài là Chúa, là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất,

Ngài trổi vượt trên hết thảy chư thần.Đ.

 

Bài đọc II  2Pr 1, 16-19

 

Chúng tôi nghe thấy tiếng này từ trời phán ra.

 

Bài trích thư thứ hai của thánh Phêrô tông đồ

 

Anh em thân mến,

16  Chúng tôi đã không chạy theo những chuyện hoang đường,

được thêu dệt khéo léo mà tỏ cho anh em biết

quyền năng và cuộc quang lâm của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta,

nhưng chúng tôi đã thấy tận mắt vẻ oai phong lẫm liệt của Người.

17  Quả thế, Người đã lãnh nhận vinh quang và danh dự

từ Thiên Chúa Cha,

khi có tiếng trong vinh quang cao cả phán với Người:

“Đây là con Ta, con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

18  Và chính chúng tôi cũng nghe thấy tiếng này từ trời phán ra

đang khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.

19  Và chúng ta càng xác tín hơn vào lời các tiên tri.

Thật là phải lẽ khi anh em chú tâm vào những lời đó

như vào chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm,

cho tới lúc ngày bừng sáng và sao mai xuất hiện trong lòng anh em.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia Mt 17, 5c

 

Alleluia, alleluia. Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta: Các ngươi hãy nghe lời Người. Alleluia.

 

Tin Mừng Năm A Mt 17, 1-9

 

Mặt Người rực rỡ như mặt trời.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

1 Chúa Giêsu đưa các ông Phêrô, Giacôbê, và Gioan em ông

đi riêng ra với Người và dẫn lên núi cao.

2 Người biến hình trước mặt các ông:

mặt Người rực rỡ như mặt trời,

áo người trở nên trắng như ánh sáng.

3 Và đây ông Môisen và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.

4 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng:

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm,

nếu Thầy muốn, con xin dựng tại đây ba lều,

một cho Thầy, một cho ông Môisen, và một cho ông Êlia”.

5 Lúc ông còn đang nói,

thì này có một đám mây sáng bao phủ các ngài,

và có tiếng từ trong đám mây phán rằng:

“Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta,

các ngươi hãy nghe lời Người”.

6 Nghe vậy, các môn đệ ngã sấp mặt xuống, và hết sức sợ hãi.

7 Chúa Giêsu đến gần, chạm đến các ông và bảo:

Hãy trỗi dậy, đừng sợ”.

8 Ngước mắt lên, các ông chẳng còn thấy ai,

ngoài một mình Chúa Giêsu.

9 Và trong lúc từ trên núi đi xuống,

Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông rằng:

“Các con không được nói với ai về việc đã thấy,

cho tới khi Con Người từ trong kẻ chết sống lại”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Ðức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, và chiếu giãi hào quang của người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển chọn khi làm cho thân thể Người, vốn giống như xác phàm chúng con, được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá, và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏ nơi Người là Ðầu của Hội Thánh , cũng sẽ rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm mầu. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Ðức Kitô, chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được nên giống Người hơn nữa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang