06/07 - Thứ hai Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/5/2020 11:05:20 AM
Vì bà nghĩ thầm rằng: “Nếu tôi chạm được đến áo Người thôi, tôi sẽ được chữa lành”. 22 Chúa Giêsu quay lại, thấy bà ta, liền nói: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu chữa con”. Và vào giờ đó, người đàn bà đã được chữa lành.

Mt-9,18-26.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc Os 2, 16. 17b-18. 21-22

 

Ta sẽ đính hôn ngươi với Ta mãi mãi.

 

Bài trích sách tiên tri Ôsê

 

Chúa phán thế này:

16     Này Ta sẽ dụ dỗ nó,

Ta sẽ đưa nó vào nơi thanh vắng và nói cùng tâm hồn nó.

17b   Tại đó nó sẽ đáp lời như thời còn xuân xanh,

như trong ngày nó lên khỏi đất Ai Cập.

18     Vào ngày ấy, Chúa phán: Ngươi sẽ gọi Ta: “Chồng của em”,

chứ không còn gọi Ta: “Ông chủ của tôi”.

21     Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời,

Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình, chính trực,

trong từ bi và thương xót.

22     Ta sẽ đính hôn với ngươi trong tín nghĩa và ngươi sẽ nhận biết Chúa.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca   Tv 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (Đ. 8a)

 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân ái.

 

2    Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa,

và ca ngợi danh Chúa đến muôn đời.

3    Chúa thật cao cả và rất đáng ngợi khen,

Ngài cao cả không sao dò thấu.   Đ.

 

4    Thế hệ này truyền cho thế hệ kia

lời ca khen những kỳ công của Chúa,

và thiên hạ sẽ cao rao quyền năng của Ngài.

5    Công bố Ngài rực rỡ oai phong, vinh hiển,

và tường thuật điều kỳ diệu Ngài làm.  Đ.

 

6    Thiên hạ bảo nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

và loan truyền quyền năng Ngài cao cả.

7    Họ nhắc nhớ Ngài dịu hiền khôn sánh

và tuyên dương sự công chính của Ngài.    Đ.

 

8    Chúa là Đấng từ bi nhân ái,

luôn nhẫn nhịn và giầu lòng xót thương.

9       Chúa hiền dịu với hết mọi người,

và nhân ái với hết mọi loài Ngài tác tạo nên.   Đ.

 

Alleluia   x. 2Tm 1, 10

 

Alleluia, alleluia. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt sự chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ sự sống. Alleluia.

 

Tin Mừng     Mt 9, 18-26

 

Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, và nó sẽ sống.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

18     Chúa Giêsu đang nói,

có một vị đầu mục đến bái lạy Người và thưa:

“Con gái tôi vừa mới chết,

nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống”.

19     Chúa Giêsu đứng dậy, cùng với các môn đệ đi theo ông ấy.

20     Và này có người đàn bà bị bệnh băng huyết đã mười hai năm,

tiến lại phía sau Người và chạm đến tua áo Người.

21     Vì bà nghĩ thầm rằng: “Nếu tôi chạm được đến áo Người thôi,

tôi sẽ được chữa lành”.

22     Chúa Giêsu quay lại, thấy bà ta, liền nói:

“Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu chữa con”.

Và vào giờ đó, người đàn bà đã được chữa lành.

23     Khi Chúa Giêsu đến nhà vị đầu mục,

thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao,

24     Người bảo: “Hãy lui ra, con bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi”.

Họ nhạo cười Người.

25     Khi đã xua đám đông ra ngoài,

Người đi vào, cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy.

26     Tin này đồn ra khắp vùng ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ  Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang