05/09 - Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta, trinh nữ

9/5/2020 11:13:52 AM
Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’

Mt25_31-46.jpg

Ca nhập lễ Is 52,7

 

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng,

băng qua đồi núi, đến công bố bình an,

đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ !

 

CA NHẬP LỄ :

 

Chúng ta hãy vui mừng hân hoan,

 vì Chúa muôn loài đã yêu thương nguời trinh nữ thánh thiện và hiển vinh.

 

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ:

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã kêu mời thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ đáp trả cho tình yêu của Con Chúa khát khao trên Thánh giá, bằng đức ái diệu kỳ đối với người nghèo khổ nhất trong số người nghèo khổ.  Nhờ lời cầu bầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng con, đuợc phục vụ Chúa Kitô trong anh em đau khổ của chúng con.

 

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.. Amen.

 

Bài đọc 1 Is 58,6-11

 

Hãy chia cơm cho người đói.

 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

 

6 Đức Chúa phán thế này :

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :

mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,

trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?

7Chẳng phải chia cơm cho người đói,

rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;

thấy ai mình trần thì cho áo che thân,

không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?

8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,

vết thương ngươi sẽ mau lành.

Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,

vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.

9Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,

ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’

Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở

gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,

10nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,

làm thoả lòng người bị hạ nhục,

thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,

và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.

11Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,

giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;

xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.

Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm

như mạch suối không cạn nước bao giờ.”

 

Đáp ca Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (Đ. c.2a)

 

Đ.Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa.

 

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người.

9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

 

 

10Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

11Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

 

Bài đọc hai, 1 Gio-an 4:7-16

 

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ

 

Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay tội lỗi chúng ta.

 

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng, Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy,

 

Đó là Lời Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng 1. Mt 11,25

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 25,31-46

 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

 

Lời nguyện tín hữu

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với lòng tri ân Thiên Chúa vì chứng nhân đức tin sáng ngời là Thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin của chúng ta.

 

1-     Lạy Cha trên trời, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Cha đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Con Yêu Dấu Cha; xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh luôn được trong trắng tinh tuyền. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Giám Mục, các linh mục và phó tế… để các ngài yêu thương và vui tươi phục vụ đoàn chiên Chúa.

 

Chúng con cầu xin Chúa

 

2-     Lạy Cha nhân từ, chúng con cầu xin Cha ban hòa bình cho các dân nước đang có chiến tranh và hận thù. Xin Cha cũng ban bình an cho các gia đình đang bị xâu xé bởi thù hận và ghen ghét, cũng như cho mọi con tim đang chìm ngập trong cô đơn và sầu khổ.

 

Chúng con cầu xin Chúa

 

3-     Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha về đời sống thánh thiện của Mẹ Tê-rê-xa, một cuộc đời đã tiêu hao trong tình yêu tự hiến. Chúng con cầu xin cho đoàn sủng mà Cha đã ban cho Hội Thánh qua Mẹ, được triển nở trong mỗi Thừa Sai Bác Ái, và nơi tất cả những ai chia sẻ cùng một linh đạo và sứ mệnh của Mẹ, hầu sứ điệp yêu thương và hy vọng của Cha tới được mọi tâm hồn, nhất là người nghèo nhất trong các người nghèo.

 

Chúng con cầu xin Chúa

 

4-     Lạy Cha từ nhân, chúng con cầu nguyện cho tất cả những con người đang trải nghiệm sự nghèo khó dưới các dạng vật chất cũng như tinh thần. Những người nghèo này chính là tài sản quí của Hội Thánh Cha. Xin dạy chúng con biết khám phá ra nơi từng người một bộ mặt tan nát của Con Cha, hầu có thể phục vụ họ cách tôn trọng và nhân ái, và để qua việc phục vụ của chúng con, họ có thể nhận ra tình yêu nhân ái và xót thương của Cha.

 

Chúng con cầu xin Chúa

 

5-     Lạy Cha nhân ái, chúng con xin dâng lên Cha linh hồn của tất cả những ai đã qua đời, cách riêng những người đã chết không được ai thương mến, bị ruồng bỏ và vô danh. Xin Cha dành cho họ ơn tha thứ, hầu họ cũng có thể hát ca lòng nhân hậu của Cha đến muôn đời.

 

Chúng con cầu xin Chúa

 

Chủ tế: Lạy Cha, chớ gì những lời nguyện xin, mà các con cái Cha, trong sự thông hiệp với các thánh, dâng lên, sẽ được Cha thương tình chấp nhận. Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được hưởng hiệu quả do lễ vật dâng tiến để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ, chúng con được thanh tẩy khỏi nếp sống cũ theo thói thế gian, và được đổi mới nhờ tấn tới theo cách sống trên trời.

 

 Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con

 

KINH TIỀN TỤNG:

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì Cha đã cho Thánh Tê-rê-xa được thông phần vào cơn khát của Con Cha đang hấp hối trên thập giá, và làm cho ngài trở nên một thừa sai của bác ái. Ngài đã nhận lấy cho mình những xỉ nhục mà các người nghèo phải chịu, và đã hạ mình phục vụ họ, hầu làm cho tình yêu thương xót của Cha được tỏa sáng.

 

Vì thế cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với đoàn ngũ đông đảo các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

 

Thánh, thánh, thánh…

 

Mc 16,15 ; Mt 28,10

 

Chúa nói : “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

 

Lạy Chúa,

 

Xin cho việc rước Mình và Máu Con Một Chúa giúp chúng con xa lánh mọi phù vân, để nhờ gương sáng của thánh Têrêsa thành Calcutta trinh nữ ở dưới đất chúng con được lớn mạnh trong tình yêu chân thành đối với Chúa,  và trên trời mãi mãi đuợc hưởng tôn nhan Chúa.

 

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Lên đầu trang