05/07 - Chúa Nhật Tuần 14 Mùa Thường Niên

7/4/2020 12:03:48 PM
Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

jesus.jpg

Ca nhập lễ Tv 47,10-11

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;

tay hữu Chúa thi hành công lý.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I  Zc 9, 9-10

 

Kìa vua ngươi đến với ngươi thật khiêm cung.

 

Bài trích sách tiên tri Zacaria

 

Chúa phán thế này:

9       “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hớn hở;

hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy mừng rỡ hân hoan.

Kìa vua ngươi đến với ngươi, Ngài là Đấng Công Chính và cứu độ,

khiêm cung ngồi trên lưng lừa, trên lưng lừa con, con của lừa mẹ.

10     Ngài tiêu diệt chiến xa khỏi Ephraim, và chiến mã khỏi Giêrusalem,

bẻ gãy cung nỏ gây chiến, và loan báo hòa bình cho các dân tộc.

Vương quốc của Ngài trải dài từ biển này sang biển kia,

từ sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (Đ. 1)

 

Đ. Con sẽ tán dương Ngài, lạy Thiên Chúa là Vua của con.

 

Hoặc: Alleluia.

 

1    Con sẽ tán dương Ngài, lạy Thiên Chúa là Vua của con,

và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

2    Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa,

và ca ngợi danh Chúa đến muôn đời.  Đ.

 

8    Chúa là Đấng từ bi nhân ái,

luôn nhẫn nhịn và giầu lòng xót thương.

9       Chúa hiền dịu với hết mọi người,

và nhân ái với hết mọi loài Ngài tác tạo nên. Đ.

 

10   Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên đều xưng tụng Chúa,

và các thánh phải tán dương Ngài.

11   Họ nói lên vinh quang Nước Chúa,

và tuyên xưng quyền năng của Ngài.  Đ.

13cd Chúa trung thành với mọi lời Chúa phán,

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.

14     Chúa nâng đỡ những ai quỵ ngã,

kẻ sa cơ Ngài khiến đứng lên.             Đ.

 

Bài đọc II  Rm 8, 9. 11-13

 

Nếu nhờ Thần Khí mà anh em tiêu diệt được các việc làm của thân xác, thì anh em sẽ được sống.

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

9       Anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thần Khí,

nếu thật sự Thần Khí của Thiên Chúa ở trong anh em.

Nếu ai không có Thần Khí của Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Người.

11     Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại

ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại

cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống,

nhờ Thần Khí của Ngài ngự trong anh em.

Anh em thân mến,

12     chúng ta không mắc nợ xác thịt

để phải sống theo xác thịt.

13     Vậy nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết;

nhưng nếu nhờ Thần Khí mà anh em tiêu diệt được các việc làm của thân xác, anh em sẽ được sống.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia  x. Mt 11, 25

 

Alleluia, alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 11, 25-30

 

Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:

25     “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha,

vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái

biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn.

26     Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27     Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta;

không ai biết Con, trừ ra Cha

và cũng không ai biết Cha,

trừ ra Con và người mà Con muốn mặc khải cho.

28     Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng,

Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.

29     Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta,

vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,

và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn.

30     Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống chân tình với Chúa. Chúng con cầu xin ...

  

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

 Ca hiệp lễ Tv 33,9

 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,

hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả; xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang