04/07 - Thứ Bảy Tuần 13 Mùa Thường Niên

7/3/2020 1:16:33 PM
16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải thêm vào sẽ co lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da sẽ bị rách, rượu đổ ra, và bầu da bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và như vậy giữ được cả hai”.

giu-duoc-ca-hai.jpg

Ca nhập lễ Tv 46,2

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Am 9, 11-15

 

Ta sẽ đưa dân Ta từ lưu đày trở về, và sẽ trồng chúng trên đất của chúng.

 

Bài trích sách tiên tri Amos

 

Chúa phán thế này:

11     “Trong ngày ấy,

Ta sẽ dựng lại lều của Đavid đã ngã đổ, Ta sẽ sửa lại những cái hư hỏng; những cái đã đổ nát, Ta sẽ tu bổ và xây dựng lại như ngày xưa,

12     để chúng chiếm được những gì còn sót lại của Êđôm,

và của tất cả các dân tộc kêu khấn danh Ta.

Chúa là Thiên Chúa phán và Ngài sẽ thực hiện điều đó.

13     Chúa phán: Này sẽ đến những ngày thợ cày theo gót thợ gặt,

người đạp nho tiếp bước kẻ gieo trồng.

Núi non sẽ tiết ra nước cốt nho, mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14     Ta sẽ đưa Israel dân Ta từ lưu đày trở về,

chúng sẽ tái thiết các thành bị tàn phá và sẽ ở trong đó,

chúng sẽ uống rượu nho mình trồng, ăn trái cây vườn mình canh tác.

15     Ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng,

chúng sẽ không còn bị bứng khỏi đất mà Ta đã ban cho chúng nữa.

Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca   Tv 84, 9. 11-12. 13-14 (Đ. 9)

 

Đ. Chúa chúc bình an cho dân Ngài.

 

9    Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

đó chính là lời chúc bình an

cho dân Ngài, cho các thánh nhân.    

 

11     Lòng từ bi và chân lý nay hội ngộ,

công lý và hòa bình đã giao duyên.

12     Chân lý mọc lên từ mặt đất,

công lý nhìn xuống tự trời cao.

 

13     Vì Chúa sẽ tặng ban phước lộc,

và mặt đất sẽ trổ sinh hoa trái.

14     Công lý mở đường trước nhan Chúa,

và đi sau theo bước chân Ngài.

 

Alleluia Ga 10, 27

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 9, 14-17

 

Làm sao khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi chàng rể đang ở với họ?

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

14     Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp Chúa Giêsu mà hỏi:

“Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thường ăn chay,

còn môn đệ của Ngài lại không?

15     Chúa Giêsu trả lời họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu

khi chàng rể đang ở với họ?

Rồi sẽ có ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay”.

16     Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ,

vì miếng vải thêm vào sẽ co lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn.

17     Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ,

chẳng vậy, bầu da sẽ bị rách, rượu đổ ra, và bầu da bị hư.

Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và như vậy giữ được cả hai”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên  

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,1

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang