03/07 - THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

7/2/2020 1:36:31 PM
Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Jn-20-24-29.jpg

Ca nhập lễ Tv 117,28.21

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh,

vì Ngài đã ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ thánh Tô-Ma Tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Bài đọc 1 Ep 2,19-22

 

Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.

 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

 

19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

 

Đáp ca Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)

 

1Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !

 

2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

Tung hô Tin Mừng x. Ga 20,29

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Ga 20,24-29

 

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

 

Lời nguyện tín hữu

 

Anh chị em thân mến,

 

Đức Kitô Phục Sinh đã cho thánh Tôma chạm đến vết thương trên thân thể Người, để củng cố niềm tin của ông và của chúng ta. Chúa ta cảm tạ Chúa đã ban tặng hồng ân đức tin và tha thiết nguyện xin:

 

1. “Anh em được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ”. Xin cho Đức Thánh Cha và các Đức Giám mục luôn trung tín và nhiệt thành giảng dạy niềm tin tông truyền cho mọi người.

 

2. “Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa”. Xin cho mọi người khi ngắm nhìn vẻ đẹp và sự hùng vĩ của thiên nhiên, biết mở lòng tin nhận và ca tụng Chúa là Đấng sáng tạo.

 

3. “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Xin cho các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đức tin, nhờ sự nâng đỡ của người thân, được Chúa Thánh Thần làm cho nên vững mạnh/ và trở thành người nâng đỡ đức tin cho bạn bè.

 

4. Chúa nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin cho cộng đoàn chúng ta ngày càng kiên vững trong đức tin/ và biết nâng đỡ niềm tin của những người đang gặp thử thách.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã củng cố đức tin của thánh Tôma Tông Đồ. Xin cũng thương nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con/ và giúp chúng con trở nên những người hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để tỏ lòng kính tôn thần phục vụ để kính nhớ thánh Tô-Ma Tông đồ đã tuyên xưng đức tin, xin Chúa thương chấp nhận và gìn giữ ơn thánh Chúa trong chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng các Tông Ðồ,

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các Tông Ðồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.

 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

 Ca hiệp lễ x. Ga 20,27

 

Chúa bảo ông Tô-ma : “Hãy đặt tay vào đây

và nhìn xem những dấu đinh của Thầy.

Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, trong bí tích này, chúng con đã thực sự rước Mình và Máu Ðức Kitô, Con Một Chúa. Cùng với thánh Tô-Ma tông đồ chúng con tuyên xưng Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà diễn tả niềm tin ấy. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang