02/10 - Thứ hai. Các Thiên thần hộ thủ

10/2/2017 9:09:49 PM
Hỡi các Thiên Thần Chúa, hãy chúc tụng Chúa, hãy xướng lên bài ca vãn và suy tôn Chúa muôn đời.

   Bible.jpg

Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a

"Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi".

 

Trích sách Xuất Hành.

 

Ðây Chúa phán: "Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi".

 

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:
Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường

 

Xướng: Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: "Chúa là chiến luỹ nơi con nương náu; lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài".

 

Xướng: Vì Chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Người là mã giáp và khiên thuẫn.

 

Xướng: Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại.

 

Xướng: Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Alleluia:
Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! - Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm:
Mt 18, 1-5. 10

"Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời".

 

Ðó là lời Chúa

 

Lời ngyện tín hữu

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Các Thiên Thần hộ thủ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Sự hiện diện của các Ngài nói lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các Ngài luôn bảo vệ, gìn giữ và chuyển cầu cho chúng ta, trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin.

 

1 - "Các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" Xin cho các thành phần trong Hội Thánh biết siêng năng kết hợp với các Thiên Thần mà tham dự phụng vụ sốt sáng.

 

2 - “Thiên Chúa truyền cho Thiên Sứ giữ gìn hạn trên khắp nẻo đường" Xin cho mọi người trên thế giới biết quan tâm săn sóc và giúp đỡ những người già cả và yếu đau, để họ không cảm thấy cô đơn và thất vọng, theo gương các Thiên Thần.

 

3 - "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” Xin cho các dân tộc đang bị nô lệ, phải sống trong cảnh nghèo khổ lầm than được trả lại tự do và sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

 

4 - Các Thiên Thần Bản Mệnh hằng dẫn chúng ta đi trên con đường phần rỗi mọi nơi mọi lúc - Xin cho mọi người trong Tổng Giáo Phận luôn tỉnh thức, để lắng nghe những tác động của các Ngài mà hoán cải đời sống và đạt đến sự hoàn thiện như Chúa muốn.

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Chúa đã sai các Thiên Thần bản mệnh đến gìn giữ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để càng ngày chúng con càng nhận ra tình yêu bao la của Chúa mà ca tụng ngợi khen Chúa với các Ngài. Chúng con cầu xin...

Lên đầu trang