02/09 - Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

9/1/2020 3:29:48 PM
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc an bình thịnh vượng (2 15 X Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44. )

Lc4_38-44.JPG

Ca nhập lễ Tv 85,3.5

 

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa,

vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin.

 

Lời nguyện nhập lễ Cầu cho Tổ Quốc - Ngày Quốc Khánh 2.9

 

---

 

Lạy Thiên Chúa là Đấng an bài mọi sự, Chúa trông nom giữ gìn thế giới. Xin nhìn đến mảnh đất Chúa đã ban cho các bậc tổ tiên, nơi chúng con đang sống. Xin ban cho hết mọi người dân biết tìm lợi ích chung, cho các nhà lãnh đạo được khôn ngoan sáng suốt. Nhờ đó, xã hội chúng con sẽ công bình hơn, và thế giới chúng con đang sống cũng sẽ an vui hạnh phúc hơn.

 

---

 

Bài đọc  1 Cr 3,1-9

 

Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, 3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao ? 4 Khi người này nói : “Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô”, và người khác : “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì anh em chẳng là người phàm tục sao ?

 

5 Vậy A-pô-lô là gì ? Phao-lô là gì ? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

 

Đáp ca Tv 32,12-13.14-15.20-21 (Đ. c.12b)

 

Đ.Hạnh phúc thay dân nào

Chúa chọn làm gia nghiệp.

 

12Hạnh phúc thay quốc gia

được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào

Người chọn làm gia nghiệp.

13Từ trời cao nhìn xuống,

Chúa thấy hết mọi người.

 

14Từ thiên cung Chúa ngự,

Chúa dõi theo người thế.

15Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

 

20Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì.

21Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 4,18

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 4,38-44

 

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

 

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

 

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

 

Lời nguyện tiến Lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật và lời cầu của Hội Thánh, và xin cho cuộc đời lao động chúng con dâng lên Chúa trong Thánh Lễ này cùng góp phần vào công trình cứu độ của Đức Kitô Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 30,20

 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,

Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài.

 

Lời nguyện hiệp Lễ

 

Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho húng con bánh đem lại sự sống muôn đời. Xin đừng để chúng con thiếu thốn những gì cần thiết cho cuộc sống hôm nay. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang