02/08 - Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

8/1/2020 2:19:47 PM
19 Rồi Người truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho dân chúng.

Matthew14_13-21.jpg

Ca nhập lễ Tv 69,2.6

 

Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

Ngài là Đấng phù trợ,

là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

  Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I  Is 55, 1-3

 

Hãy mau đến mà ăn.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

1   Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến uống nước;

hỡi kẻ không có tiền, hãy đến mau, nhận lúa về mà ăn;

hãy đến nhận rượu và sữa không phải trả tiền hoặc đổi chác gì.

2   Tại sao phí tiền vào thứ không phải bánh ăn,

và tốn công sức vào thứ không làm no thỏa?

Hỡi những kẻ đang nghe Ta, hãy nghe và hãy dùng thức ăn tốt lành,

để lòng các ngươi được hân hoan vui sướng.

3   Hãy lắng tai và đến cùng Ta; hãy nghe, để các ngươi sẽ được sống;

Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,

sẽ luôn mãi thực thi lòng thương xót đối với Đavid”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 144, 8-9. 15-16. 17-18 (Đ. x. 16)

 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa mở tay ra và chúng con được no đầy.

 

8 Chúa là Đấng từ bi nhân ái,

luôn nhẫn nhịn và giàu lòng xót thương.

9   Chúa hiền dịu với hết mọi người,

và nhân ái với hết mọi loài Ngài tác tạo nên. Đ.

 

15   Muôn loài để mắt trông đợi Chúa,

và Ngài thương đúng bữa cho ăn.

16   Chúa mở tay ra,

và ban cho mọi sinh vật được no đầy.Đ.

 

17   Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.

18   Chúa ở gần những ai kêu cầu Chúa,

những kẻ thành tâm cầu khẩn Ngài.   Đ.

 

Bài đọc II   Rm 8, 35. 37-39

 

Không có thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa,

trong Đức Kitô.

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

35 Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?

Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng,

nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng?

37 Nhưng trong tất cả những điều ấy,

chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì thế, tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống,

dù thiên thần hay quyền thần, dù hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh,

39 dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ thụ tạo nào khác,

cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa,

trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia Mt 4, 4b

 

Alleluia, alleluia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 14, 13-21

 

Mọi người đều ăn no.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

13 Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan Tẩy Giả đã chết,

Người bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến chỗ hoang vắng riêng biệt.

Nghe biết điều ấy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Người.

14 Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo,

thì chạnh lòng thương và chữa lành những người bệnh tật trong họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người:

“Đây là nơi hoang vắng, mà đã quá muộn;

xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mà mua thức ăn”.

16 Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông:

“Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”.

17 Các ông thưa:

“Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”.

18 Người bảo: “Hãy đem lại đây cho Thầy”.

19 Rồi Người truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ,

cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời,

dâng lời chúc tụng bẻ ra, trao cho các môn đệ,

và các môn đệ phân phát cho dân chúng.

20 Mọi người đều ăn no;

và người ta thu lại được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn.

21 Số người ăn là năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

  Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Kn 16,20

 

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,

bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

và mọi hương vị ngọt ngào.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

  Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang