01/08 - Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/31/2020 8:39:20 PM
Khi ấy, 1 quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, 2 nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”.

Mt14_1-12.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I  Jr 26, 11-16. 24

 

Thật sự Chúa đã sai tôi đến với quý vị, để nói tất cả những lời này.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

Trong những ngày ấy,

11  các tư tế và tiên tri nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng:

“Tên này đáng xử tử, vì đã tuyên bố chống lại thành này,

như tai quý vị vừa nghe”.

12  Bấy giờ ông Jêrêmia nói với tất cả các thủ lãnh và toàn dân rằng:

“Chúa đã sai tôi đến nói tiên tri về nhà này và thành này

mọi lời mà quý vị vừa nghe.

13  Vậy giờ đây quý vị hãy cải thiện đường lối và hành vi của quý vị,

hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa quý vị.

Lúc ấy Chúa sẽ hối tiếc về tai họa mà Chúa nói sẽ phạt quý vị.

14  Còn tôi đây đang ở trong tay quý vị;

quý vị cứ làm cho tôi điều gì quý vị cho là tốt và đúng.

15  Tuy nhiên quý vị nên biết rằng nếu quý vị giết tôi,

thì quý vị đổ máu vô tội trên chính quý vị, trên thành này và cư dân.

Vì thật sự Chúa đã sai tôi đến với quý vị,

để nói vào tai quý vị tất cả những lời ấy”.

16  Bấy giờ các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và tiên tri:

“Người này không đáng xử tử,

vì ông ta nhân danh Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà nói với chúng ta”.

24  Vậy ông Ahica, con ông Saphan,

ra tay bênh vực ông Jêrêmia khỏi bị nộp cho dân chúng để họ giết ông.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 68, 15-16. 30-31. 33-34 (Đ. x. 14)

 

Đ. Lạy Chúa, đây là lúc thi ân, xin nhậm lời con.

 

15  Xin kéo con khỏi vũng bùn lầy

để con chẳng chìm ngập,

xin cứu con khỏi bọn người ghen ghét,

khỏi dòng nước sâu thẳm.

16  Xin đừng để sóng nước vùi dập con,

đừng để vực sâu nuốt chửng con,

cũng đừng để miệng giếng ngậm chặt lấy con.Đ.

 

30Phần con, con đau khổ nghèo hèn,

lạy Thiên Chúa, ơn cứu độ của Ngài đỡ nâng con.

31Con sẽ ngợi khen danh Thiên Chúa theo khúc hoan ca,

và tán dương Ngài với lời cảm tạ.  Đ.

 

33Kẻ khiêm cung, hãy nhìn rõ mà vui mừng hoan hỉ,

hãy tìm Thiên Chúa, và lòng các bạn sẽ được sống vui.

34  Vì Chúa nhậm lời kẻ nghèo khó,

và không chê bỏ những ai bị giam cầm. Đ.

 

Alleluia Mt 5, 10

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 14, 1-12

 

Vua Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan,

các môn đệ của Gioan đến báo tin cho Chúa Giêsu.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

1 quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu,

2 nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả;

ông đã từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”.

3 Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục,

nguyên do tại Hêrôđiađê vợ của Philipphê, anh nhà vua.

4 Vì Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được phép lấy bà ấy”.

5 Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng,

vì họ coi Gioan như một tiên tri.

6 Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê,

con gái bà Hêrôđiađê nhảy múa giữa đám tiệc

và làm cho vua Hêrôđê vui thích.

7 Bởi đó vua thề sẽ ban cho cô bất cứ điều gì cô xin.

8 Được mẹ xúi bảo nên cô nói: “Xin hãy ban cho con ngay tại đây,

cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

9 Vua buồn, nhưng vì đã trót thề, và vì các người dự tiệc,

nên đã truyền ban cho cô.

10  Vua sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục;

11  đầu Gioan được đem đến trên đĩa, được trao cho cô gái

và cô đưa cho mẹ.

12  Các môn đệ của Gioan đến lấy xác ông và chôn cất,

rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang