01/07 - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

6/30/2020 11:46:25 AM
Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?”

Mt_8_28-34.jpg

Ca nhập lễ Tv 46,2

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Am 5,14-15.21-24

 

Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi ; ước chi công lý như dòng suối không bao giờ cạn.

 

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

 

14Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,

rồi các ngươi sẽ được sống,

và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh

sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.

15Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,

nơi cửa công, hãy thiết lập công lý ;

biết đâu, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh,

sẽ rủ lòng thương số còn sót của Giu-se.

21Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường ;

hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.

22Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu ...

những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,

chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.

23Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi

Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.

24Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,

cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.

 

Đáp ca Tv 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (Đ. c.23b)

 

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,

Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

 

7“Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,

này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi.

Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,

 

8“Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;

lễ toàn thiêu của ngươi

hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngài

.9“Bò của ngươi, Ta nào có thiết ;

chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham !

 

10Vì thú rừng là của Ta hết thảy,

cả ngàn muôn loài vật núi đồi.

11Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ,

động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.

 

12Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay,

vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ.

13Thịt bò há là thức Ta ăn ?

Máu chiên há là đồ Ta uống ?

 

16bc“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,

mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?

17“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,

lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

 

Tung hô Tin Mừng Gc 1,18

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 8,28-34

 

Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?” 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” 32 Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiện được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

 

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiện Vượt Qua.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,1

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang