Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 26 tháng 10
Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
Lên đầu trang