Theo Chúa như thánh Matthêu

21 15 Đ Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông ...

Đứng dậy đi theo

(21.9.2021 – Thứ Ba, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng) ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 20 tháng 9
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6;Lc 8,16-18
Lên đầu trang